Podrobnosti filmu

04. 11. 2009 / St / 19.00

Divadlo 29 / Pardubice

Malupien, Olšový spas

Režie: Martin Ryšavý
ČR / 2008 / 93 min.

Návrat do mentální krajiny dětství je častým východiskem z osobních krizí, jež se objevují v životě každého člověka.

Režisér a kameraman a spisovatel Martin Ryšavý, který se jako jeden z mála českých režisérů věnuje etnografickému filmu, ve svém prozatím posledním dokumentu „zůstává" na Sibiři, když točí o městě Jakutsk. Do jeho práce se jakoby bez řádu otiskují obrazy tamní architektury a umění, jež však především kopírují duševní rozpoložení autora. Nastudování Čechovových Tří sester jakutskými herci a herečkami stejně jako stavba unikátního zámku ze železného šrotu nás upamatovává na místo, kam se můžeme ukrýt před světem i před námi samými - tedy do krajiny představ, snů a iluzí. Drsná krajina věčně zmrzlého Jakutska kontrastuje s hřejivou vzpomínkou na čas bezstarostnosti, jemuž jsme už odrostli. Formální „rozpojení" obrazu a výpovědí domorodců či režiséra samého nás však upamatovává na nutnost vnímání jednotlivých částí života v jejich celku, neboť každá řeka potřebuje své kry a každý zámek vznešenou korouhev.


Po projekci bude následovat beseda s režisérem Martinem Ryšavým.

Tisková zpráva / plakát

Tisková zpráva
Plakát