Podrobnosti filmu

19. 01. 2011 / St / 19.00

Divadlo 29 / Pardubice

Film a tanec 2: Doteky tance - NANOHACH a VerTeDance

Režie: Veronika Lišková
ČR / 2010 / 52 min.

V roce 2004 vznikly na české umělecké scéně dvě taneční skupiny – NANOHACH a VerTeDance. Zrodily se tak dvě výrazné iniciativy, které za relativně krátkou dobu svého působení dosáhly značného úspěchu v České republice i v zahraničí. Obě formace ve své tvorbě ztělesňují samotnou podstatu současného tance doplněnou o mezinárodní zkušenost, obrovské fyzické nasazení a neustálou touhu po hledání nových způsobů vyjadřování.  Film Doteky tance je dokumentárním portrétem těchto dvou předních českých uskupení na poli současného tance. Zároveň si všímá základních principů fungování domácí taneční platformy a věnuje se tematice tančícího těla, jeho schopnosti promlouvat k jednotlivému divákovi i nastavovat zrcadlo celé společnosti.

 
Projekce filmu je součástí večera TANEC, TANEC, TANEC věnovaného současnému tanečnímu umění v České republice.

Kromě projekce program nabídne dvě kavárenská taneční čísla (VerTeDance a NANOHACH) a debatu o současném tanci s velmi zajímavými hosty:

Jana Návratová / šéfredaktorka Taneční zóny
Veronika Lišková / režisérka filmu
Karolína Párová / producentra filmu, tanečnice
Veronika Kotlíková / VerTeDance
Tereza Ondrová / VerTeDance
Lea Švejdová / NANOHACH
Jan Malík / NANOHACH