Podrobnosti filmu

04. 05. 2011 / St / 19.00

Divadlo 29 / Pardubice

Skvělá příležitost

Režie: Vít Janeček
ČR / 2010 / 64 min.

Do krize v roce 2008 žilo v ČR asi 8 tisíc Mongolů, kteří sem přijeli za prací. Od té doby se jejich počet zmenšil asi na polovinu.

Oproti lidem jiných národností se pracovní situace většiny z nich vyznačuje tím, že zastávají práci na samém konci či dně výrobních řetězců a služeb. Stejně tak většina z nich odjížděla za Západ s vizí zlepšení svých poměrů i lepšího výhledu pro své děti. Ač se tato vize mnohdy víc než problematizuje, není snadné cesty zpět - již samotný přesun a zajištění práce znamenalo pro mnohé prodat veškerý svůj majetek a výnos z této akce byl spotřebován na nový začátek daleko od vlasti...

Film na několika různorodých příkladech ukazuje vyrovnávání se Mongolů s realitou života a práce v ČR.


Součástí projekce bude uvedení krátkého dokumentárního filmu MGLCZ (režie Vít Janeček / 2010 / 16 min) vztahující se k problematice pracovní migrace.

Po projekci proběhne tématická debata s pozvanými hosty.