Podrobnosti filmu

26. 11. 2011 / So / 20.00

Divadlo 29 / Pardubice

Gorila - spravedlivá romance

Režie: Pavel Sličný & Nejhodnější medvídci
ČR / 2011 / 63 min.

Film předkládá nesmlouvavou, antiiluzivní studii světa, konkrétní film, další bludičku – ledoborec avantgardy dle Ejznštejna a Nejhodnějších medvídků. Vypjatě detektivní zápletka tu je jazykově lyrizována nižší sociolektickou složkou, v míře, která překonává všechny myslitelné dimenze.

Přijďte povzbudit čtyři punkery, kteří v postideovém prozření objevují ve svých hrudích ta stará, ješte předcivilizačně čistá srdce primátů, nechávají se vést jejich pulsem, tlukotem tamtamů, zapomenutým lidoopím citem a vydávají se na cestu nástrah a možné spásy. 
"Levínského drama na první poslech svými potměšilými mimikry šokuje i baví, na přemíru vulgarismů si ale diváci poměrně rychle zvykají. Originalita a znepokojivý účinek spočívá spíše v tom, jak autor míchá doslovnost jazyka a některých obrazů s fantaskními prvky, s mnohoznačností dějovou a situační. Skupinka punkerů, kteří lámou nad člověkem západní civilizace hůl už ve stádiu spermie a za nejdokonalejšího tvora – vpravdě nadčlověka – považují žraloka, podnikají akci na »záchranu« gorily nížinné jménem Kisoro ze zoo, aby ji bezprostředně poté prostituovali v rámci zoofilní podívané nabízené prostřednictvím webové kamery na internetu. Proklamované ideály individuální svobody tak krachují nejhorším možným způsobem; navíc se postupně ukazuje, že domnělí punkeři, kteří se bezpečně vyznají v nejnovějších technologiích a citují Wittgensteina a Germaine Greerovou, se pravděpodobně rekrutovali ze vzdělaneckých a středních vrstev. I přesto jim autor nakonec skrze postavu tajemného Charóna, Čecha Alana Tichého, dopřeje nirvány v útrobách nejsvobodnějšího z živočichů... Nevím jak punk, ale soudě dle Harily, současné české drama mrtvé není. " (Zdeňka Brandejská, Divadelní noviny, roč. 15, č. 19)

Přijďte povzbudit čtyři punkery, kteří v postideovém prozření objevují ve svých hrudích ta stará, ješte předcivilizačně čistá srdce primátů, nechávají se vést jejich pulsem, tlukotem tamtamů, zapomenutým lidoopím citem a vydávají se na cestu nástrah a možné spásy. 

"Levínského drama na první poslech svými potměšilými mimikry šokuje i baví, na přemíru vulgarismů si ale diváci poměrně rychle zvykají. Originalita a znepokojivý účinek spočívá spíše v tom, jak autor míchá doslovnost jazyka a některých obrazů s fantaskními prvky, s mnohoznačností dějovou a situační. Skupinka punkerů, kteří lámou nad člověkem západní civilizace hůl už ve stádiu spermie a za nejdokonalejšího tvora – vpravdě nadčlověka – považují žraloka, podnikají akci na »záchranu« gorily nížinné jménem Kisoro ze zoo, aby ji bezprostředně poté prostituovali v rámci zoofilní podívané nabízené prostřednictvím webové kamery na internetu. Proklamované ideály individuální svobody tak krachují nejhorším možným způsobem; navíc se postupně ukazuje, že domnělí punkeři, kteří se bezpečně vyznají v nejnovějších technologiích a citují Wittgensteina a Germaine Greerovou, se pravděpodobně rekrutovali ze vzdělaneckých a středních vrstev. I přesto jim autor nakonec skrze postavu tajemného Charóna, Čecha Alana Tichého, dopřeje nirvány v útrobách nejsvobodnějšího z živočichů... Nevím jak punk, ale soudě dle Harily, současné české drama mrtvé není."
(Zdeňka Brandejská, Divadelní noviny, roč. 15, č. 19)