Podrobnosti filmu

28. 04. 2010 / St / 19.00

Divadlo 29 / Pardubice

Zapomenuté transporty do Polska

Režie: Lukáš Přibyl
ČR / 2009 / 88 min.

„Dali mě do vězení Toloncház, potřetí. Důstojník se mě zeptal, jestli jsem tam už byl. Já samozřejmě řekl, že ne, protože jako Kurt Hübner jsem tam ještě nebyl…“

Film bořící představy o dokumentech o holocaustu se zabývá lidskou identitou a jejími proměnami, rozhodnutími, která museli činit lidé prchající z nacistických vyhlazovacích táborů. Aby se přizpůsobili a přežili, neustále na útěku, v ilegalitě a přetvářce, dokázali uplatnit nezměrnou míru vynalézavosti, humoru a optimismu. Tento hold síle lidského ducha neobsahuje žádný komentář ani současné nebo nahrané záběry, pouze autentické materiály přesně dokumentující popisovaná místa, čas a situace a fascinující vyprávění svědků.

Poslední díl ze čtveřice dokumentární série Zapomenuté transporty kromě mnoha dalších uznání letos dostal ocenění Český lev 2010 v kategorii dokumentů.

Po projekci bude následovat debata s režisérem Lukášem Přibylem.


Autor

Lukáš Přibyl (1973, Ostrava) absolvoval politické vědy, blízkovýchodní a judaistická studia a historii na Brandeis University a Columbia University v USA a na Středoevropské univerzitě v Budapešti (CEU). Publikoval práce o holocaustu a pracoval jako kurátor výstav v Židovském muzeu v Praze. Zapomenuté transporty, série čtyř dlouhometrážních dokumentů o téměř neznámých koncentračních táborech a o neuvěřitelných strategiích, které vězni využívali, aby v nich přežili, je jeho první filmový projekt.


Tvorba - dokumentární cyklus Zapomenuté transporty

Když se řekne holokaust a dokument, většině lidí se vybaví vytetovaná čísla na rukou, záběry dětí v pruhovaných vězeňských uniformách v Osvětimi a Hitlerovy proslovy. Nic z toho čtyřdílný cyklus Zapomenuté transporty neukazuje. Filmy zkoumají různé „modely přežití“ v extrémních podmínkách, z pohledu mužů, žen, rodin nebo jednotlivců, deportovaných do táborů a ghett v Lotyšsku, Bělorusku, Estonsku a Polsku. Boj o holý život, lásky, útěky nebo „normální život“ v ghettu popisují svědci, kteří v naprosté většině vypovídají poprvé, s obdivuhodným optimismem a humorem. Každé slovo je doloženo dosud neznámými, autentickými vizuálními materiály bez použití současných nebo dohrávaných záběrů a jediné věty komentáře.

Autor v každém z filmů sleduje jeden cíl deportačních transportů a popisuje jeden způsob přežití.

- Film o deportacích do Estonska, odkud se vrátily jen ženy, vypráví fascinující příběh skupiny dívek, které dokázaly přežít díky mladistvé naivitě a neustálé vzájemné pomoci.

- Ze sedmi tisíc Židů deportovaných z Terezína do Běloruska přežilo dvacet dva.
Většina díky odporu a boji se zbraní v ruce. Až na výjimku to byli muži.

- Film věnovaný Lotyšsku líčí snahu o normální život rodin v ghettu v Rize a konfrontuje jej s vnuceným egoismem mužů v nedalekém vyhlazovacím táboře.

- Dokument o východním Polsku se soustředí na psychiku lidí na útěku, kteří se museli pořád skrývat, neustále předstírat, ze dne na den měnit identitu.


Zapomenuté transporty do Polska jsou tak vyprávěním o osamělosti a identitě jednotlivců, zatímco Lotyšsko je příběhem rodin, Estonsko žen a Bělorusko mužů.

Dokumentární cyklus Zapomenuté transporty (4 x 90 minut), který vznikl během deseti let práce ze 400 hodin filmového záznamu, pořízeného ve dvaceti zemích světa pěti kontinentů, skládá ze soukromých zážitků a dojmů nový, překvapivý obraz holokaustu a umožňuje porovnávat jednotlivé strategie přežití a složité volby lidí vystavených maximálnímu násilí.


Web: www.forgottentransports.com

Tisková zpráva / plakát

Tisková zpráva
Plakát