Podrobnosti filmu

24. 02. 2016 / St / 18.30

Divadlo 29

Česká cesta

Režie: Martin Kohout
ČR / SR / 2015 / 110 min.

Premiéra filmu Martina Kohouta o kupónové privatizaci.

Kupónová privatizace. V řadě názorů a připomínek historických událostí, které tento snímek věnovaný kupónové privatizaci prezentuje prostřednictvím rozhovorů s historiky a tehdejšími účastníky, se jako ústřední ukazuje konflikt dravého kapitalistického uspořádání a sociálněji pojatých alternativ, který je v české politice dodnes živý. Právě pro důraz na tehdejší debatu o sociálních aspektech společnosti má tato reminiscence počátků českého kapitalismu aktuální vyznění. Strohou a věcnou metodou mluvících hlav snímek odhaluje, že těsně po revoluci byla značná část obyvatelstva pro nějakou formu socialismu, a pátrá po důvodech obratu ke kapitalistické orientaci.