Podrobnosti filmu

26. 05. 2010 / St / 19.00

Divadlo 29 / Pardubice

Jan Hus - mše za tři mrtvé muže

Režie: Miroslav Bambušek
ČR / 2009 / 75 min.

Film Jan Hus je výsostně politický v tom smyslu, že se zabývá lidmi, kterým běh věcí veřejných nebyl lhostejný. Příběh Jana Husa ale není prezentován jako jeho biografie, ale spíše jako bolestivá otázka, která prostupuje ze středověku do naší současnosti. Jako otázka, která nás vybízí k aktivitě tím, že protestuje, útočí a trpí;
jako otázka, která se dnes otvírá jako kudla v kapse.

Časově je film zakotven do druhé půle dvacátého století. Geograficky se vztahuje k dějinám tzv. „východního bloku“. Hus k nám dnes přichází, aby byl znovu pochopen; přichází a otevírá osudy tří můžu - Angličana Grahama Bamforda, Němce Oskara Brüsewitze a Poláka Ryszarda Siwiece. Ti tři mají s postavou Jana Husa společné za prvé to, že jejich život byl završen nejvyšší obětí, za druhé to, že chtěli napravit režim, jenž prokazatelně páchal bezpráví nebo ho alespoň umožňoval, a za třetí to, že jejich činy byly otázkou jejich svědomí, věcí souboje, boje moderní individuality s institucemi, které ji mají zastupovat a nikoli devastovat.

Druhá linie filmu spočívá v tom, že za zmíněnými třemi muži, respektive za jejich památkou, přicházejí tři lidé, každý ze svých vlastních pohnutek. Za Oskarem Brüsewitzem přichází západoněmecký novinář Jonathan, za Grahamem Bamfordem přichází bezdomovec Joe, za Ryszardem Siwiecem přichází historik Maciej. Příběhy mrtvých osob se kříží s příběhy žijících jednotlivců, jakoby našich zástupců. V této rovině Jan Hus vystupuje jako průvodce živých a utěšitel mrtvých.

Film Jan Hus – mše za tři mrtvé muže má aktualizovat radostné poselství osobní obětavosti a  důslednosti, které nám po Janu Husovi zbylo, poselství nezabavené žádnou konfesí ani ideologií.


Důvod, proč film vznikl - žijeme v prostředí, které si bolestivé otázky snaží raději nepokládat, je to pohodlnější a za posledních šedesát let jsme si na to v našem prostředí příliš navykli.


Po projekci bude následovat debata s tvůrci filmu - Miroslavem Bambuškem (režisér a scenárista) a Radimem Špačkem (producent).Autor

Miroslav Bambušek (1975), dramatik a režisér, v roce 2000 absolvoval studium filozofie a překladatelství (francouzština a starořečtina) na Institutu základů humanitní vzdělanosti UK v Praze (bakalářský stupeň). V Lounech v roce 1996 založil spolu s bratrem T. Bambuškem divadelní skupinu D. I. Lebedung zaměřenou na inscenování současné dramatiky. Dramaturgicky a režijně spolupracoval s Činoherním studiem v Ústí nad Labem. Od roku 2001 je uměleckým šéfem, dramaturgem a režisérem Multiprostoru Louny, v roce 2004 pracoval jako dramaturg Západočeského divadla v Chebu. Dramatické tvorbě se věnuje od svých šestnácti let. Bambuškova dramatika se vyznačuje rozvolněností a úsečností formy a obsahově představuje kompromis mezi autorovým zájmem o politické divadlo a surreálně odpoutanou, leckdy až brutální, vulgární lyrikou v kresbě rozháraných a trpících hrdinů. Za hry Písek (2002) a Porta Apostolorum (2004) obdržel druhé ceny v soutěži o nejlepší českou hru Nadace Alfréda Radoka. Za iniciaci a završení projektu Perzekuce.cz v pražském prostoru La Fabrika získal Miroslav Bambušek Cenu Sazky a Divadelních novin 2006. V roce 2008 obdržel cenu Nadace RWE & Barandov studio za námět na filmový scénář Případ Postelberg.Tvorba - režijní filmografie

2007 - Lucifer (ruce vzhůru všichni kurvy!)
2008 - Efekt přihlížejícího
2009 - Jan Hus – mše za tři mrtvé muže
 

Tisková zpráva / plakát

Tisková zpráva
Plakát