O projektu

FILMFUSE je filmový projekt, který se zaměřuje na dlouhodobé mapování současné české filmové produkce, kterou široké pardubické veřejnosti představuje prostřednictvím specializovaného programu večerních projekcí vybraných filmových děl spojených s moderovanou diskusí.

Dramaturgický koncept projektu je založen na uvádění aktuálních českých snímků, které se nedostanou do místní kinové distribuce, přičemž pracuje s žánrovou pestrostí (filmové dokumenty, artové hrané filmy, autorské animované filmy, studentské snímky či filmové experimenty) i tematickými cykly (např. zařazení ozvěn některých původních českých filmových festivalů či přehlídek s konkrétním zaměřením).

Projekce filmů jsou nedílně spjaty s moderovanými debatami, jejichž hosty jsou zejména tvůrci či protagonisté uváděných děl nebo festivaloví zástupci. 

Divadlo 29 
městské centrum pro otevřenou kulturu
Divadlo 29 je zastřešující název pro prostory a aktivity organizované v budově č. p. 29 v ulici Sv. Anežky České v historickém centru Pardubic, kde působí od roku 2002.
Divadlo 29 se profiluje se jako multižánrové kulturní centrum, jehož posláním je uvádění a podpora současného nemainstreamového umění napříč žánry.
Prostřednictvím jednotlivých programů a projektů Divadla 29 se obyvatelé města a celého regionu mohou pravidelně setkávat s projevy současného či živého umění v  co možná nejširším spektru prakticky všech druhů soudobého uměleckého vyjádření. Součástí aktivit Divadla 29 je i produkční podpora a spolupráce na vzniku nových uměleckých děl, vytváření prostoru pro komunikaci, setkávání a navazování kulturních kontaktů a vazeb v rámci regionu i mimo něj a podpora nejrůznějších kulturně-komunitních aktivit.

Přílohy