Projekt FILMFUSE se od roku 2009...

...zaměřuje na dlouhodobé mapování současné české filmové produkce a její prezentace prostřednictvím programu večerních projekcí vybraných filmových děl spojených s moderovanou diskusí či doprovodnými aktivitami určenými široké veřejnosti v Pardubicích. 

Debatní linka projektu usiluje o kontextualizaci – přítomnému publiku interaktivní formou poskytuje možnost nových či jiných pohledů na filmové dílo, tvůrčí osobnosti a jejich ideové zázemí. 

Zároveň zvyšuje povědomí o tendencích, tématech
a stylech současné české filmové produkce. Kontakt:  filmuse[at]seznam.cz

Zůstaňte s námi ve spojení

© 2024 FILMFUSE